Versie 24 mei 2018

Privacy Verklaring

Dit is de privacy verklaring van Tamitha. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

We leggen uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Tamitha

Tamitha is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
De Resken 3
9287 NW Twijzelerheide

Website: www.tamitha.nl
E-mail: info@tamitha.nl

Telefoonnummer: In verband met onze auditieve beperking geven wij de voorkeur aan contact via e-mail. Mocht je toch telefonisch contact met ons willen opnemen, dan kun je via het contactformulier op onze website of via ons e-mailadres ons telefoonnummer opvragen.

Tamara Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Tamitha. Zij is te bereiken via info@tamitha.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tamitha verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door onze diensten te gebruiken en/of door contact met ons op te nemen ga je ermee akkoord dat Tamitha die gegevens mag gebruiken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tamitha.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tamitha verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Tamitha analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Tamitha volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Tamitha verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tamitha neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tamitha) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tamitha bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Categorie persoonsgegevens           

  Bewaartermijn

  Reden

 
  Bij een bestelling:

  - Voor- en achternaam

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer (optioneel)

  - E-mailadres

  - Bankrekeningnummer
 

  7 jaar
  (wettelijke bewaarplicht)

  Om je bestelling te kunnen
  afhandelen.


  Aanmaken van een account:

  - Voor- en achternaam

  - Adresgegevens

  - Telefoonnummer (optioneel)

  - Geboortedatum (optioneel)

  - Eigen omschrijving (optioneel)
 

  Totdat je zelf het account
  opheft.

  Om je bestelhistorie te kunnen
  inzien.

  Zodat je je gegevens niet elke
  keer opnieuw hoeft in te
  vullen.


  Aanmelden nieuwsbrief:

  - Voor- en achternaam

  - E-mailadres
 

  Totdat je jezelf uitschrijft.

  Om de nieuwsbrief
  gepersonaliseerd via e-mail te
  kunnen sturen.


  Contact opnemen:

  - Voor- en achternaam

  - E-mailadres

  - Telefoonnummer (optioneel)

  - Overige persoonsgegevens die

     je actief verstrekt
 

  2 jaar

  Zodat we je beter van dienst
  kunnen zijn als je vaker
  contact met ons opneemt.


  Bij het bezoeken van de website:

  - IP-adres

  - Locatiegegevens

  - Gegevens over jouw activiteiten

     op onze website

  - Gegevens over jouw surfgedrag

     over verschillende websites

  - Internetbrowser en apparaat type
 

  14 maanden

  We gebruiken Google
  Analytics om te kijken hoe
  bezoekers op onze website
  terecht zijn gekomen en om
  te weten welke pagina’s op
  onze website populair zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tamitha deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tamitha blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tamitha jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Je persoonsgegevens worden door Tamitha nooit verkocht aan derden.

  Categorie:

  Naam:

  Doel:

  Welke gegevens:

 

  Hostingbedrijf
  (website)

 

  Mijn Webwinkel

  Verwerken van je bestelling

 

  Naam en adresgegevens

  Telefoonnummer

  E-mailadres

 

  Betaaldiensten

 

  Mollie

  PayPal

  iZettle

  Knab

 

  Betaling van je bestelling

  Naam

  Bankrekeningnummer

  Postbedrijven

 

  DHL

  PostNL

 

  Verzenden van je bestelling

  Naam en adresgegevens

  E-maildienst

  Gmail

  Contact met Tamitha

 

  Naam

  E-mailadres

 

  Nieuwsbrief

 

  MailChimp

 

  Verzenden van onze
  nieuwsbrief

 

  Naam

  E-mailadres

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tamitha gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tamitha gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we een beeld krijgen hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op onze website populair zijn.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om te weten te komen hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Google plaatst hiervoor cookies op onze website. Als je deze cookies niet accepteert wordt je IP-adres geanonimiseerd. Als je deze cookies wel accepteert verwerkt Google je volledige IP-adres. Wij hebben er voor gekozen om Google geen toestemming gegeven de verzamelde persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals voor het maken van benchmarks van de prestaties van vergelijkbare websites en voor de verbetering van andere Google-producten en diensten. Ook hebben we Google geen toestemming gegeven om de gegevens te gebruiken voor advertentiedoeleinden. Daarnaast maken wij geen gebruik van de mogelijkheid die Google biedt om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen. Klik hier om het privacy beleid van Google te lezen. Met Google hebben we een bewerkingsovereenkomst afgesloten.

AddThis
Door middel van Social Media buttons kun je berichten op onze website delen. De verschillende Social Media kanalen gebruiken hiervoor cookies, waarmee ze informatie verzamelen. Om te weten wat ze met de verzamelde informatie doen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter, en Pinterest.

MailChimp
Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp. Wanneer jij onze nieuwsbrief wilt ontvangen dan vragen wij jouw voor-, achternaam en e-mailadres. Je kan ten allen tijden jouw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen. Je vindt hiervoor een link onderaan elke nieuwsbrief die je van ons krijgt. MailChimp maakt gebruik van cookies, waarmee zij informatie verzamelen wanneer je onze nieuwsbrief opent. Meer informatie hierover vind je in de privacy verklaring van MailChimp. Wij hebben een bewerkingsovereenkomst met MailChimp afgesloten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tamitha en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tamitha.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tamitha wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze website maakt gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding. Een SSL-verbinding is te herkennen aan het slotje bovenaan in de browserbalk en aan het internetadres in de adresbalk, dat begint met https in plaats van http. Dankzij SSL worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een ander groot voordeel van dit SSL certificaat is dat er wordt gecontroleerd of de verbinding tussen jouw browser en onze server niet onderweg wordt omgeleid naar bijvoorbeeld een server die in handen is van criminelen. Wanneer dit het geval lijkt te zijn, zal de SSL-beveiliging via jouw browser een waarschuwing geven dat het SSL certificaat van onze website die je probeert te benaderen niet toebehoort aan de server die daadwerkelijk bezocht wordt.

Tamitha neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@tamitha.nl

 

© 2012 - 2024 Tamitha | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel